no-image

שאלות נפוצות

באיזה שלב בחיי החברה ניתן לקבל מענק מהרשות לחדשנות?

הרשות לחדשנות מתנהלת דרך 6 זירות שונות כאשר כל זירה מתמחה בשלב חברה. כך, שיש פתרונות מימון משלב הרעיון על הספה ועד שלב היצור.


איך אדע לאיזה מענק כדאי לגשת?

לכל מענק יש תנאי סף, קריטריונים, מסמכים ונהלים.
בדיוק לשם כך אתם מוזמנים לקבוע פגישת יעוץ חינם שתעזור לכם לבחור.


תכל'ס מתי מקבלים את הכסף?

רוב התוכניות מציעות אפשרות למקדמה שתיכנס זמן קצר לאחר אישור והפעלת התיק.
שאר התשלומים ישולמו בעקבות דיווחים כספים שיש להגיש כל רבעון.


מה קורה אם יקרה שינוי מהותי בפיתוח ובתקציב שהגשנו?

לכל שינוי מהותי בפיתוח ובניהולו, יש להודיע לרשות.
ניתן גם להגיש שינויים כגון שינוי תקופה או שינוי תקציב.
חשוב מאוד לנצל את האפשרויות האלו על מנת למקסם את פוטנציאל המענק.